نحوه ارسال مقاله

خواهشمند است پس از مطالعه دقیق دستورالعمل نحوه نگارش مقالات، 6 فایل درخواستی را به نشانی     پست الکترونیکی energyconf@yahoo.com  ایمیل نموده یا بر روی لوح فشرده به صندوق پستی دبیرخانه همایش به نشانی زیر از طریق پست ارسال دارید:

تهران، صندوق پستی 519 – 14665

خواهشمند است در صورت عدم دریافت ایمیل مبنی بر دریافت فایلها از دبیرخانه همایش، با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.


طراحی و پشتیبانیPPA