نحوه نگارش مقاله
 1. تمامی مقالاتی که منطبق با دستورالعمل ذیل تدوین شده باشند مورد داوری قرار می­گیرند.
 2. لطفا فایلهای word و Pdf چکیده و متن کامل که در صفحه اول آن چکیده قرار گرفته باشد را به دبیرخانه همایش ارسال دارید. همچنین در فایلی جداگانه شماره تماس، نشانی کامل پستی، شماره تماس مستقیم (ترجیحا همراه) و پست الکترونیکی تمامی نویسندگان مقاله به همراه چکیده و متن کامل مقاله به دبیرخانه همایش ارسال گردد. مشخصات شخص پیگیر وضعیت مقاله که مورد خطاب همایش خواهد بود لازم است در ابتدا آورده شود.(کلا 6 فایل ارسال گردد)
 3. فایل­های درخواستی را می­توانید به نشانی الکترونیکی energyconf@yahoo.com ارسال دارید. همچنین می­توان لوح فشرده حاوی فایل­های مورد بالا را به نشانی: تهران، صندوق پستی 519 – 14665 صرفا از طریق پست پیشتاز ارسال فرمایید.
 4. فایل­های که به صورت غیر استاندارد (Zip ، Rar و ... ( ارسال شده باشند، به هیچ­عنوان مورد بررسی قرار نمیگیرند.
 5. از نامگذاری فایل­ها و فولدرها به صورت فارسی جداً پرهیز نمایید.
 6. ترجیحا عنوان مقاله، نام و عنوان نویسندگان و چکیده مقالات فارسی به صورت لاتین نیز ارائه گردد. (مشابه با دستور العمل تهیه مقاله فارسی؛ صرفا فونت نازنین به Times New Romans تبدیل گردد.)
 7. در صفحه اول صرفا عنوان مقاله، نویسندگان و چکیده مقاله آورده شده و مقدمه مقاله از صفحه دوم آغاز گردد.
 8. در تمام مقاله صرفا از فونت­های نازنین ( Bnazanin ) و Times New Romans استفاده شود.
 9. در صورت ارائه مقاله به صورت لاتین، تمامی دستورالعمل یاد شده صادق بوده و صرفا فونت نازنین به
  Times New Romans تبدیل گردد.
 10. مقالاتی که دارای اشتباهات بالای تایپی و نوشتاری باشند عودت داده خواهند شد.
 11. مواکدا خواهشمند است جهت اطلاع از چگونگی و ترتیب نوشتن نام و عنوان نویسندگان مقاله، در صورت دانشجو بودن با واحد پژوهش دانشگاه خود هماهنگ فرمایید.
عنوان مقاله به صورت تك­ فاصله با قلم نازنين pt. 16 پررنگ.
حداکثر 15 کلمه
----- يک سطر فاصله (نازنين pt. 16 پررنگ) -----
نام و نام خانوادگي نويسنده اول، نويسنده دوم، ... در يك يا دو سطر. از ذكر عناويني نظير مهندس
و يا دكتر و ... در ابتداي اسامي خودداري شود. (نازنين pt. 12 پررنگ)
محل كار و آدرس كوتاه نويسنده اول در يك يا دو سطر (نازنين pt. 10 ايتاليك)
آدرس پست الكترونيك نويسنده اول (Arial 10 pt. Italic)1- مقدمه (نازنين pt. 14 پررنگ)

متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) نازنين و اندازة pt. 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم نازنين و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم نازنين و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. در مقدمه به اهميت موضوع، سابقه‌اي از آن در مراجع و اهداف و روش پژوهش پرداخته مي‌شود.

2- طول مقاله

ترجیحا حداكثر طول مقاله با شكلها و جدولها از ده صفحه A4 بيشتر نباشد. در متن حتي الامكان از واژه‌هاي خارجي استفاده نشود و از معادل‌هاي مصوب يا مصطلح آنها استفاده شود. در صورت عدم وجود واژه مناسب فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن را در پرانتزي بعد از آن واژه و با قلم Times New Romans که به اندازه 2 شماره از اندازه قلم فارسی به کار رفته در همان متن کوچک­تر شده است قيد نماييد.

3- فرمول‌ها و روابط رياضی

متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به­كار رفته در آنها با قلم
Times New Roman و ايتاليك، با اندازه pt. 12 تايپ شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گيرد.

3-1- معرفي علايم و متغيرها در متن

لازم است تمامی علایم و متغیرها، اندیس ها و ... بکار برده شده در مقاله به صورت مجزا و کامل در انتهای مقاله معرفی گردند.

4- واحدها

واحد اعداد يا كميت‌هايي كه در متن، جدول‌ها و شكل‌ها مي‌آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي‌كنند، بايد به صورت­هاي استاندارد و در سيستم SI ذكر شوند.

5- جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه به صورت وسط­چين در بالاي جدول با قلم نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (نازنين pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Romans 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. و نيز اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد. جدول‌ها نبايد نتايج ارايه شده در جاهاي ديگر نوشتار (مثلاً در شكلها) را تكرار كنند.

6- شكل‌ها و نمودارها

هر شكل بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم نازنين پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.

7- نتیجه گیری

بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله آورده مي‌شود. در اين بخش بايد نتايج مهم و نوآوريهاي كار به صورت روشن و دسته‌بندي شده آورده شوند.

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين بخش قبل از مراجع قرار مي‌گيرد و به عنوان اين قسمت شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد.

مراجع

مراجع در انتهاي مقاله به همان ترتيبي كه در متن به آن­ها ارجاع مي‌شود، مي‌آيند (هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره شود.). به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم نازنين نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم pt. 9 Times New Romans نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به همراه شماره مرجع داده شده (در اين بخش) و در داخل كروشه ([]) انجام شود.

طراحی و پشتیبانیPPA