معرفی همایش


در تولید هر محصولی، چهار عامل مواد اولیه، سرمایه، نیروی انسانی و انرژی ( آب، هوا و حتی زمین مصرفی را میتوان در خانوداه انرژی دانست) دخیل هستند. از سوی دیگر در مصرف همین محصول تولیدی، صرفا خانواده انرژی است که الزاما به کار می آید. به عبارتی دیگر انرژی (انرژی عبارت است از استعداد تاثیر گذاری یک سیستم بر محیط اطراف خود) دارای نقش دوگانه بوده و هم در تولید و هم در مصرف (استفاده) محصول تولیدی بکار می آید. انرژی خورشیدی، اولین انرژی بود که بشر آن را مورد استفاده قرار داد. اولین استفاده مهندسی از انرژی خورشیدی به سال 212 قبل از میلاد برمیگردد که ارشمیدس توسط آینه هایی که در کنار همدیگر چیده بود، توانست با تمرکز پرتو خورشید ا بر روی کشتیهای مهاجم به یونان، آنها را به آتش بکشد. در کنار انرژی خورشیدی لازم است به انرژی باد اشاره نمود که آثار استفاده کهن آن در جنوب شرقی ایران، مصر و کشورهای غربی قاره اروپا وجود دارد. در قرن هجدهم با انقلاب صنعتی که از کشور انگلستان با اختراع ماشین بخار آغاز گردید، استفاده از انرژیهای فسیلی (نفت و زغال سنگ) سرعتی سرسام آور به خود گرفت تا دهه 70 میلادی که خاورمیانه شاهد تحولات سیاسی عمده ای بود. تلنگری برای کشورهای صنعتی غربی برای تامین انرژی. پس از آن استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و مصرف منطقی از انرژیهای فسیلی در سراسر جهان پا گرفت. چرا که انرژیهای فسیلی محدود بوده و نسلهای آینده نیز حق بهره مندی از آن را دارند.

اهداف همایش

انجمن علم یمهندسی حرارتی و برودتی ایران، ماهنامه نفت و انرژی، شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد همایش علمی تخصصی "مدیریت انرژی و محیط زیست صنعتی" را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع استفاده منطقی از انرژی در صنايع مختلف و مطالعه علمي اين حوزه را در تهران برگزار نمايد. در اين راستا از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها و موسسات فعال در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط انتظار ميرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، نظرات، پيشنهادات و آگاهي هاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطلاع جامعه متخصصين كشور برسانند.
طراحی و پشتیبانیPPA