نمایشگاه

در كنار همایش مدیریت انرژی و محیط زیست صنعتی، براي نشان دادن دستاوردهاي صنعتي و پژوهشي و ايجاد رابطه اي ميان بخشهاي علمي و صنعتي در زمينه هاي موضوع همايش، نمايشگاهی تخصصي برگزار خواهد شد. بدين منظور از كليه شركتهاي داخلي و خارجي دعوت ميشود كه خدمات و محصولات جديد خود را در اين نمايشگاه در معرض ديد متخصصان قرار دهند.
هزینه هر متر مربع اجاره غرفه 250 هزار تومان بوده و غرفه ها با در نظر گرفتن پلان پيشنهادي ستاد برگزاري، صرفا با توجه به مساحتهای مندرج بر روی پلان مربع قابل واگذاری است. جهت اخذ غرفه و هماهنگي تكميلي خواهشمند است با شماره تلفنهاي 88671678 و 09197556424 تماس حاصل فرماييد
طراحی و پشتیبانیPPA