ثبت نام
[word دانلود فایل]

نام :
Name:
نام خانوادگی :
Family name:
محل کار:
Company Name:
شغل:
Position:
تلفن همراه:
Mobile:
تلفن :
Tel:
دورنگار:
Fax:
پست الکترونیکی :
E-mail:
وب سایت :
Website:
نشانی کامل پستی :
Address:
صندوق پستی :
P.O.Box:
تاریخ تکمیل فرم :
Complete form date:
توضیحات :
 
 
جدول هزینه شرکت در همایش

4/500/000 ریال
هزینه ثبت نام کنندگان آزاد 450 هزار تومان میباشد . این هزینه صرفا میبایست به حساب بانک صادرات واریز گردد
با حساب 30% تخفیف
2/800/000 ریال
30درصد تخفیف برای دانشجويان: 280هزار تومان  به شرط اینکه به عابر بانک اعلام شده واریز و در هیچ سند مالی درج نگردد.

شماره عابر بانک (کارت) بانک پاسارگاد به نام خشایار شکیبی

5021 2412 2910 5022
 
 
لازم به ذکر است هزینه فوق شامل : یک روز حضور در همایش ، دریافت پکیج و هدایای مربوط به کنفرانس ناهار و پذیرایی میان وعده ، کارگاه های آموزشی و  2گواهی بین المللی و پذیرش مقاله باشد.
 
 
شماره حساب جهت واریز مبالغ

0104580413005
شماره حساب جاری بانک صادرات ایران

شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

صاحب حساب

صادرات شعبه سردار جنگل تهران

نام بانک

4590
کد شعبه

IR220190000000104580413005
شماره شابا
 
 
شماره فیش :
تاریخ فیش :
محل پرداخت :
توضیحات :
 
 
توضیح : لطفا" کلیه وجوه ثبت نام از طریق شماره حساب فوق الذکر پرداخت و مشخصات فیش مربوطه به دبیرخانه کنفرانس اعلام می گردد. درصورت پرداخت از طریق عابر بانک، شماره 16 رقمی روی عابر بانک خود را اعلام بفرمایید
 


طراحی و پشتیبانیPPA