زمان همایش: 2 دی 1395

پایان دریافت مقالات   :  تماس با دبیرخانه  02188671676 و 09197556424     

 اعلام جواب داوری  : ***  آذر 1395

پایان ثبت نام: 20 آذر 1395

درصورتیکه از غنای علمی  بالای مقاله خود اطمینان دارید، به ارسال آن اقدام فرمایید. جهت تایید نهایی ثبتنام الزامی است. لطفا در صورتیکه قصد ثبتنام و پرداخت هزینه ندارید، از ارسال مقاله خودداری فرمایید.

طراحی و پشتیبانیPPA